Заседания

Заседание от дата 17.10.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 05.10.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 17.06.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.05.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 26.04.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.04.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.04.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 31.03.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 23.03.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.02.2016 от 17:30 часа.

Заседание от дата 08.12.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 16.11.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.11.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 12.11.2015 от 09:00 часа.

Заседание от дата 11.11.2015 от 17:30 часа.

Заседание от дата 10.11.2015 от 17:30 часа.

Заседание от дата 09.11.2015 от 17:30 часа.

Заседание от дата 04.11.2015 от 08:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2015 от 10:00 часа.

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения