Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 200-МИ
Пазарджик, 18.10.2015

ОТНОСНО: Вземане на решение по Жалба с Вх № 11- ЖС/ 17.10.2015г. от Местна коалиция „Благо Солов в съюз за Пазарджик“, представлявана от Благо Атанасов Петров, чрез пълномощника си Петър Лукайчев за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК, след извършена проверка.

Във връзка с постъпила Жалба с Вх № 11- ЖС/ 17.10.2015г. от Местна коалиция „Благо Солов в съюз за Пазарджик“, представлявана от Благо Атанасов Петров, чрез пълномощника си Петър Лукайчев за нарушения на чл.183, ал.4 от ИК по три пункта, с решение 197-МИ от 17.10.2015г. взето с протокол №42-МИ/НР от 17.10.2015г. ОИК Пазарджик е изпратило официално запитване до „Телекабел“ АД в смисъла по точка 2 от жалбата. Запитването е изпратено с писмо с изх.№24 от 17.10.2015г. По повод запитването с вх.№97 от 18.10.2015г. ОИК Пазарджик е уведомена от телевизия „Телекабел“, че предизборният клип на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Попов е с часове на излъчване 19 и 22ч. ежедневно за времето от 28.09.2015 до 23.10.2015г. съгласно медийния план, следователно към датата на постъпване на жалбата и към днешна дата клипът е излъчван в 19 и 22ч. считано от 28.09.2015 до 17.10.2015г. включително. Към писмото от медията е приложен диск съдържащ видео запис на предизборния клип излъчван от телевизията. ОИК Пазарджик след като изгледа предоставения от медията запис и сравни същия със записът приложен към жалбата установи, че клиповете са идентични. По същество ОИК Пазарджик констатира, че в предизборния клип са използвани кадри с участието на деца.

В 5 епизода на клипа (който е с обща продължителност 33 секунди) се появяват общо 5 кадъра с деца, както следва:

Първи кадър (в 3-тата секунда) – деца са заснети на детска площадка. В левия долен ъгъл на кадъра е монтирано мотото (слогъна) на кампанията на кандидата „Заедно за Пазарджик“, а в горния десен ъгъл на екрана присъства номер „22“ поставен в квадрат, съответстващ на номера на кандидата за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов в интегралната бюлетина.

Втори кадър (в 8-та секунда) – в преден план са заснети 2 деца на разходка в градския парк. В левия долен ъгъл на кадъра е монтирано мотото (слогъна) на кампанията на кандидата „Заедно за Пазарджик“, а в горния десен ъгъл на екрана присъства номер „22“ поставен в квадрат, съответстващ на номера на кандидата за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов в интегралната бюлетина.

Трети кадър (в 10-тата секунда) - щастливо усмихнато момче, на преден план на фона на комбинирана детска и предназначена и за фитнес на открито площадка. В левия долен ъгъл на кадъра е монтирано мотото (слогъна) на кампанията на кандидата „Заедно за Пазарджик“, а в горния десен ъгъл на екрана присъства номер „22“ поставен в квадрат, съответстващ на номера на кандидата за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов в интегралната бюлетина.

Четвърти кадър (в 11-та секунда) – момиченце на люлка на фона на детска площадка. В левия долен ъгъл на кадъра е монтирано мотото (слогъна) на кампанията на кандидата „Заедно за Пазарджик“, а в горния десен ъгъл на екрана присъства номер „22“ поставен в квадрат, съответстващ на номера на кандидата за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов в интегралната бюлетина.

Пети кадър (в 13-тата секунда) – на преден план усмихнато момиче в тийнейджърска възраст на фона на градски пейзаж. В левия долен ъгъл на кадъра е монтирано мотото (слогъна) на кампанията на кандидата „Заедно за Пазарджик“, а в горния десен ъгъл на екрана присъства номер „22“ поставен в квадрат, съответстващ на номера на кандидата за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов в интегралната бюлетина.

Всички посочени кадри с деца са вплетени в колаж с други кадри и послания с гласа на кандидата, отразяващи дейността на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик – Тодор Димитров Попов и подкрепата, която той очаква да получи.

В 25-тата секунда на клипа екранът се запълва от образа на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик - Тодор Димитров Попов, като посланието завършва с изричането на слогъна на кампанията „Заедно за Пазарджик“. Финалния надпис заедно с посланието „Заедно за Пазарджик", изписан под словосъчетанието „Независим кандидат за кмет на община Пазарджик“ е последван от номера на бюлетината – 22, името на кандидата Тодор Попов и негова снимка.

Цялостната композиция на клипа вплита децата ведно с политическата символика и предизборната дейност на независимия кандидат. Изхождайки от това, ОИК Пазарджик, приема, че с излъчването на тези кадри се нарушава забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, посочена в чл. 183, ал. 4, предложение последно от Изборния кодекс. И това е така, защото политическата агитация с използване на деца е изрично забранена по аргумент от чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, според която всяко дете има право на закрила срещу въвличането му в политически дейности, а съгласно Чл. 2. от Закона за закрила на детето „Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години“.

Забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК е насочена към субекта, който използва подобен тип агитационен материал, в случая независимия кандидат за кмет на община Пазарджик - Тодор Димитров Попов. Следователно това е и субектът на отговорността за нарушаване на забраната по чл. 183, ал. 4 от ИК.

По силата на Чл. 87, ал.1, т.1 от ИК на ОИК е възложено да осъществява дейностите по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове. В този смисъл ОИК ще следва да предприеме действия свързани с правомощията ѝ по Чл. 87, т.19 от ИК по отношение контрола по провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги с регионален и местен обхват, като осигури законосъобразното провеждане на агитацията, което налага ОИК да постанови спиране на излъчването на предизборния клип на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов от телевизия „Телекабел“ АД.

Освен мерките за премахване, с което ОИК осъществява правомощията си по изборния процес, в рамките на предвидените в част трета от Изборния кодекс функции на актосъставител ОИК следва да ангажира административнонаказателната отговорност на нарушителя – независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов.

Предвид горното и на основание чл. 183, ал. 4, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Общинска избирателна комисия Пазарджик.

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., а именно: агитационен клип на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов, излъчен по телевизия „Телекабел“ по време на предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

ПОСТАНОВЯВА спиране излъчването на същия агитационен клип на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов в регионална телевизия „Телекабел“ .

ВЪЗЛАГА на председателя на ОИК да състави акт за установеното нарушение на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов, с адрес гр. Пазарджик, бул. „България“ №17.

Актът да се изпрати на областния управител на област Пазарджик за издаване на наказателно постановление.

Решението да се изпрати на регионална телевизия „Телекабел“ на адрес гр. Пазарджик, ул. „Лозенград“ №2, ет. 12, представлявана от Ангел Чавдаров Василев за изпълнение (спиране излъчването на агитационния клип на независимия кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Димитров Попов).

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 18.10.2015 в 19:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 432 - МИ / 17.11.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

 • № 431-МИ / 05.10.2016

  относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

 • № 430 - МИ / 17.06.2016

  относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения