Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 328-МИ
Пазарджик, 26.10.2015

ОТНОСНО: Обявяване на резултати за общински съветници на община Пазарджик

Брой мандати за общински съветници

 

Четиридесет и един                                                               41

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 26.10.2015 г., в 17.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 

 1. Общинската избирателна квота е деветстотин и седемдесет      970 гласове.

(с думи)                                   (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници                                                                     ЕГН/ЛН

Няма

 

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

…………….                         ……………

с думи                              с цифри

2

Политическа партия „Солидарност”

Два                                        2

5.

ПП АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Два                                          2

6.

ПП ГЕРБ

осем                                      8

8.

Коалиция „Тодор Попов ЗА Пазарджик”

четиринадесет                        14

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

пет                                            5

13

Благо Солов в съюз за Пазарджик

Четири                                    4

16.

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Два                                              2

18.

ПП Политическо движение ЕВРОРОМА

Един                                            1

21.

ПП АТАКА

Два                                              2

24.

ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Един                                            1

 

 

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой предпочитания

2

Политическа партия „Солидарност”

1

Сашо Георгиев Ангелов

1498

2

Политическа партия „Солидарност”

2

Искро Фердов Бейков

127

5

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

1

Трендафил Ангелов Величков

541

5

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

5

Ангел Минков Минков

134

6

ПП ГЕРБ

1

Найден Тодоров Шопов

3176

6

ПП ГЕРБ

2

Евтим Николов Янев

174

6

ПП ГЕРБ

4

Йордан Лазаров Чалъков

421

6

ПП ГЕРБ

6

Нишан Артин Бъздигян

564

6

ПП ГЕРБ

8

Радка Димитрова Кежева

382

6

ПП ГЕРБ

13

Борис Димитров Димитров

214

6

ПП ГЕРБ

14

Лидия Трендафилова Панайотова

201

6

ПП ГЕРБ

23

Атанас Иванов Качаков

203

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

1

Хари Николов Харалампиев

5147

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

2

Стоянка Ангелова Димитрова

278

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

5

Тодор Милчев Тодоров

262

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

6

Димитър Любомиров Петков

209

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

7

Георги Ангелов Георгиев

333

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

8

Румен Спасов Димитров

1007

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

14

Александър Кирилов Шопов

215

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

17

Красимир Манолов Темнилов

405

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

19

Альоша Стоянов Стоянов

295

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

22

Георги Илиев Гатев

307

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

25

Десислава Ангелова Тодорова

600

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

27

Венелина Ангелова Георгиева

220

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

28

Иван Стойчев Димитров

223

8

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

40

Илиян Владов Порязов

357

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1

Стоян Георгиев Парпулов

1977

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

7

Лазар Огнянов Попов

233

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

10

Христо Василев Бързев

438

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

15

Александър Костадинов Кобаков

204

10

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

16

Антон Спасов Николов

192

13

Благо Солов в съюз за Пазарджик

1

Благо Атанасов Солов

1920

13

Благо Солов в съюз за Пазарджик

2

Благо Атанасов Петров

164

13

Благо Солов в съюз за Пазарджик

3

Чавдар Стоянов Чавдаров

340

13

Благо Солов в съюз за Пазарджик

13

Албена Николова Кантарджиева

434

16

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

1

Малина Георгиева Консулова-Златева

804

16

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

9

Руди Садков Синапов

260

18

ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА

1

Райко Александров Живков

961

21

ПП АТАКА

1

Красимир Георгиев Първанов

1131

21

ПП АТАКА

2

Цанко Кирилов Бангьозов

86

24

ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1

Илия Ангелов Джамбазов

527

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

Албена Николова Кантарджиева

Благо Солов в съюз за Пазарджик

Александър Кирилов Шопов

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Александър Костадинов Кобаков

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Альоша Стоянов Стоянов

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Ангел Минков Минков

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Антон Спасов Николов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Атанас Иванов Качаков

ПП ГЕРБ

Благо Атанасов Петров

Благо Солов в съюз за Пазарджик

Благо Атанасов Солов

Благо Солов в съюз за Пазарджик

Борис Димитров Димитров

ПП ГЕРБ

Венелина Ангелова Георгиева

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Георги Ангелов Георгиев

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Георги Илиев Гатев

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Десислава Ангелова Тодорова

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Димитър Любомиров Петков

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Евтим Николов Янев

ПП ГЕРБ

Иван Стойчев Димитров

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Илия Ангелов Джамбазов

ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Илиян Владов Порязов

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Йордан Лазаров Чалъков

ПП ГЕРБ

Искро Фердов Бейков

Политическа партия „Солидарност”

Красимир Георгиев Първанов

ПП АТАКА

Красимир Манолов Темнилов

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Лазар Огнянов Попов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Лидия Трендафилова Панайотова

ПП ГЕРБ

Малина Георгиева Консулова-Златева

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Найден Тодоров Шопов

ПП ГЕРБ

Нишан Артин Бъздигян

ПП ГЕРБ

Радка Димитрова Кежева

ПП ГЕРБ

Райко Александров Живков

ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА

Руди Садков Синапов

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

Румен Спасов Димитров

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Сашо Георгиев Ангелов

Политическа партия „Солидарност”

Стоян Георгиев Парпулов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Стоянка Ангелова Димитрова

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Тодор Милчев Тодоров

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Трендафил Ангелов Величков

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

Хари Николов Харалампиев

Коалиция "Тодор Попов ЗА Пазарджик"

Христо Василев Бързев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Цанко Кирилов Бангьозов

ПП АТАКА

Чавдар Стоянов Чавдаров

Благо Солов в съюз за Пазарджик

 

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 432 - МИ / 17.11.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

 • № 431-МИ / 05.10.2016

  относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

 • № 430 - МИ / 17.06.2016

  относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения