Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 410-МИ
Пазарджик, 02.11.2015

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ на кметство ЦРЪНЧА

Днес, 02.11.2015 г., в 10.00 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство ЦРЪНЧА, област Пазарджик, на втори тур

Евгени Иванов Атанасов

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от Местна коалиция „ Тодор Попов ЗА Пазарджик“

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 354 действителни гласа /62.43%/

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 02.11.2015 в 11:00 часа

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения