Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 432 - МИ
Пазарджик, 17.11.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

Постъпило е заявление с вх. №   304 /17.11.2016 г., от Атанас Николов Минчев, ЕГН , обявен за избрана за кмет на кметство Мирянци, обина Пазарджик с Решение № 344/26.10.2015 г. на ОИК Пазарджик, с което заявление чрез председателя на общински съвет Пазарджик заявителят е депозирал оставката си като кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик.

Председателят предложи следния проект за решение

            ОИК Пазарджик  на основание, чл. 42, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл.  и  Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пазарджик.

 

 

Р Е Ш И:

 1. Прекратява пълномощията на Атанас Николов Минчев като кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик и обезсилва издаденото и удостоверение.
 2. На основание член 463, ал.3 и 4 от ИК да се уведоми Центарлна Избирателна Комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, община Пазарджик и да се изпрати препис от Решението на ОИК ведно с документа, установяващ основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет.
 3. Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет град Пазарджик.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459 от ИК

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 13.01.2017 в 01:15 часа

Календар

Решения

 • № 432 - МИ / 17.11.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

 • № 431-МИ / 05.10.2016

  относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

 • № 430 - МИ / 17.06.2016

  относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения