Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 431-МИ
Пазарджик, 05.10.2016

ОТНОСНО: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

Предоставен е оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086  от ОДМВР - Пазарджик за съхранение в определеното помещение за съхранение на изборните книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г., след приключване на съответните действия от разследващите органи.

ОИК Пазарджик  като съобрази изискванията на закона

Р Е Ш И :

1/ Определя трима души от състава на ОИК Пазарджик, предложени от три различни политически сили, а именно Васвие Мехмедова, Ивайла Георгиева и Стойко Власев за поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086  от ОДМВР – Пазарджик в определеното помещение за съхраняване  на изборните книжа и материали от проведените избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и 01.11.2015 г., след приключване на съответните действия от разследващите органи.

 

2/ С оглед възложеното по пункт 1/ от  Решението определя дежурства както следва:

 

по пункт 1/ На Васвие Мехмедова, Стойко Власев и Ивайла Георгиева - на 06.10.2016 г.

Председател: Десислава Димитрова Герова-Тодорова

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 24.11.2016 в 13:44 часа

Календар

Решения

  • № 432 - МИ / 17.11.2016

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

  • № 431-МИ / 05.10.2016

    относно: ОТНОСНО: отваряне на помещение за съхраняване на изборни книжа и материали с поставяне на оригиналния избирателния списък и допълнителната страница на секция № 131900086 от ОДМВР - Пазарджик

  • № 430 - МИ / 17.06.2016

    относно: писмо с изх. № 28-00-144/08.06.2016 г. от Община Пазарджик, във връзка с искане от РУ на МВР – Пазарджик , рег. № 572 от 02.06.2016 г., вх. №302/16.06.2016 г. на ОИК Пазарджик

всички решения