Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 292 - МИ
Пазарджик, 31.10.2019

ОТНОСНО: Допълване диспозитива на Решения на ОИК Пазарджик за определяне резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

По повод писмо на ЦИК с вх.№236/31.10.2019г. и на основание чл.459, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК-Пазарджик,

 

РЕШИ:

 

Допълва диспозитива на Решения №256-МИ/28.10.2019г., №258-МИ/28.10.2019г., №259-МИ/28.10.2019г., №260-МИ/28.10.2019г., №263-МИ/28.10.2019г., №264-МИ/28.10.2019г., №265-МИ/28.10.2019г., №267-МИ/28.10.2019г., №268-МИ/28.10.2019г., №269-МИ/28.10.2019г., №270-МИ/28.10.2019г., №271-МИ/28.10.2019г., №272-МИ/28.10.2019г., №273-МИ/28.10.2019г., №274-МИ/28.10.2019г., №275-МИ/28.10.2019г., №277-МИ/28.10.2019г., №278-МИ/28.10.2019г., №279-МИ/28.10.2019г., №280-МИ/28.10.2019г., №281-МИ/28.10.2019г., №282-МИ/28.10.2019г., №286-МИ/28.10.2019г., със следния текст:

 

„Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд Пазарджик по реда на чл.459 от ИК.“

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:00 часа

Свързани решения:

256 - МИ/28.10.2019

258 - МИ/28.10.2019

259 - МИ/28.10.2019

260 - МИ/28.10.2019

263 - МИ/28.10.2019

264 - МИ/28.10.2019

265 - МИ/28.10.2019

267 - МИ/28.10.2019

268 - МИ/28.10.2019

269 - МИ/28.10.2019

270 - МИ/28.10.2019

271 - МИ/28.10.2019

272 - МИ/28.10.2019

273 - МИ/28.10.2019

274 - МИ/28.10.2019

275 - МИ/28.10.2019

277 - МИ/28.10.2019

278 - МИ/28.10.2019

279 - МИ/28.10.2019

280 - МИ/28.10.2019

281 - МИ/28.10.2019

282 - МИ/28.10.2019

286 - МИ/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения