Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 306 - МИ
Пазарджик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 33-ЖС от 03.11.2019г. постъпилa в 10.55 часа от Румен Спасов Димитров, упълномощен представител на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ.

В ОИК Пазарджик е постъпила жалба с вх. № 33-ЖС от 03.11.2019г. в 10.55 часа от  от Румен Спасов Димитров, упълномощен представител на Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ в която се твърди, че в СИК 131900183 в с.Сарая и в секциите в с.Алеко Константиново се допускат и регистрират застъпници и представители с невалидни удостоверения от Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Иска се ОИК-Пазарджик да предприеме незабавни мерки.

ОИК- Пазарджик предприе необходимите действия и извърши проверка по телефона като разговаря с председателя на СИК 131900183 в с.Сарая и председателите на СИК в с.Алеко Константиново СИК 131900151, СИК 131900152, СИК 131900153. При разговорите бе констатирано, че наистина в някои от посочените секции е имало подобни застъпници и представители, но те своевременно са отстранени от председателите и охраната на секциите, а в други от секциите не е имало такива.

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

Жалбата е частично основателна. ОИК предприе предвидените в закона действия и даде своевременни указания на председателите на гореизброените СИК за отстраняване на нарушението, респективно за предотвратяване на подобно.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.11.2019 в 11:16 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения