Общинска избирателна комисия Пазарджик


РЕШЕНИЕ
№ 309 - МИ
Пазарджик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. №36-ЖС от 03.11.2019г. постъпилa в 15.05 часа от Лиляна Мърхова-Присадникова, представител на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Постъпила е жалба с вх. №36-ЖС от 03.11.2019г. в 15.05 часа от  Лиляна Мърхова-Присадникова, представител на МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, в която се твърди, че член на СИК 131900152 в с.Алеко Константиново, общ.Пазарджик не говори на български език с гласоподавателите. На лицето, подала сигнала било трудно за определи с точност дали езика, на който говори члена на СИК 131900152 е турски или ромски език.

ОИК- Пазарджик предприе необходимите действия и извърши проверка по телефона като разговаря с председателя  на СИК 131900152. При разговорите бе констатирано, че няма извършени нарушени, тъй като няма кметове пред секциите в горепосочените села и няма данни да е извършвана агитация в близост до сградите, в които са разположени секциите.

Предвид гореизложеното ОИК Пазарджик

Р Е Ш И:

Жалбата е неоснователна.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Георги Лазаров Добрев

Секретар: Васвие Байрамалиева Мехмедова

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:45 часа

Календар

Решения

  • № 333-МИ / 06.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Пазарджик и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Пазарджик от Местна коалиция „НОВОТО ВРЕМЕ“

  • № 332 - МИ / 03.11.2020

    относно: Вземане на решение за дежурства в ОИК Пазарджик за периода 4.11.2020 г. до обявяване на решение по чл. 30 ал 7 от ЗМСМА

  • № 331-МИ / 20.02.2020

    относно: Вземане решение да се обжалва или да не се обжалва Решение №80/13.02.2020г. постановено по адм.д. №144/2020г. по описа на Административен съд Пазарджик, с което е отменено Решение №257-МИ/28.10.2019г. на ОИК Пазарджик за обявяване резултатите от гласуването на проведения на 27.10.2019г. в Синитово референдум.

всички решения